Lindor nieuws

Lindor KONTI mengen

Wanneer te kiezen voor batch en wanneer voor continu? Wat zijn de voordelen en nadelen?

Continu mengen
Mengen kan per batch of continu. Bij ‘batch’ wordt een afgepaste hoeveelheid gemengd waarna een volgende afgepaste hoeveelheid door de menger wordt gestuurd. De menger wordt dus iedere keer met een afgepaste hoeveelheid, ‘batch’, gevuld en geleegd.

Bij ‘continu’ gaan de componenten in de gewenste samenstelling door het proces zonder starten en stoppen. Er is dus geen sprake van een menger in aparte stappen vullen, mengen en legen. Bij continu wordt de menger doorlopend gevuld en geleegd.

Wanneer continu?
Verreweg de meeste, poeder, mengprocessen zijn batchprocessen. Continu kan voordeliger zijn, afhankelijk van de toepassing en de omstandigheden af.

Productiecapaciteit 
Bij gelijk mengvolume in de menger kan bij continu-mengen meer per uur worden gemengd dan bij een batchproces. De reden is dat het vullen en legen van de menger geen extra tijd kost. Voorbeeld: batch van 500. Stel het vullen dan de menger kost 1, mengen 3 en legen 2 minuten. In totaal 6 minuten voor 500 kg: 5000 kg per uur. Bij dezelfde mengtijd voor continu komt er dus iedere 3 minuten 500 kg gemengd product uit de menger: 10.000 kg per uur!

Samenstellen van het mengsel
Voor het mengen van een batch moeten de componenten eerst worden afgewogen. Bij een continu proces ook, maar dan continu. Doseerapparatuur moet er iedere seconde voor zorgen dat de componenten in de juiste verhouding in de menger komen. Deze ‘upstream’ systemen vergen meestal een hogere investering dan bij batch.

Video: Doseerapparatuur die continu poeders in de juiste samenstelling aan een Lindor KONTI menger toevoeren (Lindor Test Centre)

Veranderen van recept 
Bij batch mengen kan het recept per batch worden veranderd. Afgezien van schoonmaken, kan iedere batch anders zijn. Bij continu mengen duurt het even voor het proces stabiel is ingeregeld. Het kan zijn bij het aanlopen dat de eerste kilo’s niet volgens specificatie zijn.

Continu mengen is geschikt voor processen die lange tijd zonder verandering lopen en is minder geschikt voor veel variatie en waar flexibiliteit nodig is.

Tracking & tracing vs. verstoring
Een voordeel van het batchproces is dat per batch alles gedefinieerd is: exacte samenstelling, procesparameters, tijd. Bij continu is dit lastiger. Tracking & tracing is bij batch makkelijker te organiseren. Aan de andere kant is er bij iedere batch enig risico, hoe laag ook, op verstoringen zoals menselijke fouten of haperende apparatuur. Bij een continu proces loopt alles zonder interruptie door: minder kans op verstoringen.

Afbeelding: Keuze voor batch of continu afhankelijk van productievolume en variabiliteit van recepten

Propstroom en gemiddelde verblijftijd
Er zijn continu mengprocessen waarbij ieder deeltje nagenoeg even lang in de menger verblijft. De deeltjes die tegelijkertijd in de menger komen worden slechts met elkaar vermengd, niet met deeltjes die voor of na hun komen. Dit heet een propstroom. Andere mengprocessen werken met een gemiddelde verblijftijd, dat wil zeggen dat sommige deeltje iets langer en andere iets korter in de menger verblijven. Door de gemiddelde verblijftijd iets langer in te stellen blijven de deeltjes allemaal lang genoeg in de menger voor een homogeen mengsel. Lindor kan beide processen leveren. In de praktijk wordt met het gemiddelde verblijftijd proces gewerkt.

Lindor KONTI mengers
Lindor KONTI mengers hebben in de uitlaat een speciale doseerklep die met een servo-systeem bediend wordt. Hiermee wordt de uitstroom geregeld. Essentieel is dat de toevoer van de componenten de juiste samenstelling aan de inlaat wordt aangeboden. Dit kan ook door Lindor ontworpen en geleverd worden.

KONTI mengers van Lindor zijn van 500 liter (L500 KONTI) t/m 25000 liter (L25000 KONTI) voor uiteenlopende toepassingen geleverd.

Afbeelding: Lindor proefopstelling voor continu proeven met klant (Lindor Test Centre)

Toepassingen: van kunststof tot kunstmest en batterijpoeders
De Lindor KONTI mengsystemen zijn toegepast voor het continu (voorbeelden):

  • Bepoederen van kleverige kunststofkorrels na extrusie
  • Bijvoegen van kleur- en hulpstoffen aan polymeren vóór extrusie
  • Coaten van kunstmestkorrels
  • Drogen en uitkristalliseren van super-absorptiepoeders voor o.a. luiers
  • Koelen en homogeniseren van batterijpoeders

Deze en andere toepassingen werden en worden in ons testcentrum in proefopstellingen getest, waarna de installatie wordt ontworpen en gebouwd.

LINDOR MENGERS WORDEN GEBRUIKT VOOR DE VERVAARDIGING VAN

  • Küttner logo
  • Küttner logo