Bezoek Lindor op ANUGA FoodTec in Keulen, Duitsland. Haal uw gratis ticket hier.

Continu mengen makkelijk gemaakt: wat u moet weten

Is een continu menger de juiste keuze voor uw productielijn?

Bij het zoeken naar de juiste menger voor uw nieuwe productielijn of voor het aanpassen van een bestaande lijn, bent u misschien op de mogelijkheid van continu mengen gestuit. Logisch dat u zich afvraagt wat daar de voordelen van zijn en of een continumenger misschien voor uw productielijn het meest geschikt is.

In dit korte artikel gaan we in op een flink aantal van uw vragen en geven wij u informatie die u kan helpen bij uw aankoopbeslissing.

 

 

Wat is continu mengen?

Mengen kan op twee manieren: als batchproces of als continuproces.

Mengen als batchproces bestaat uit het afwegen van een vastgestelde hoeveelheid ingrediënten en de bewerking daarvan in de menger. Dit wordt elke batch herhaald, waarbij de menger telkens wordt gevuld en geleegd.

Mengen als continuproces bestaat uit het bewerken van de ingrediënten in een continue stroom, zonder steeds te starten en te stoppen. De menger draait continu, waarbij de ingrediënten continu aan de mengkamer worden toegevoerd en vervolgens worden afgevoerd.

Bij het continue mengproces is geen sprake meer van apart vullen, mengen en legen, waardoor het productieproces wordt gestroomlijnd en de efficiëntie wordt verhoogd.

 

Batchmengers vs. continumengers in de praktijk

Veruit de meeste poedermengprocessen worden uitgevoerd met een batchmenger. Onder bepaalde omstandigheden biedt continu mengen echter voordelen. Daarbij spelen uw behoeften op het gebied van productiecapaciteit, voorbereiding, flexibiliteit en kwaliteitstracking & -tracing een grote rol.

 

Continu mengen vs. batch mengen vergelijkingstabel

 

Productiecapaciteit

Vergeleken met batch mengen maakt continu mengen een hogere productiecapaciteit mogelijk. Dat komt doordat er geen tijd verloren gaat met het vullen en legen van de menger, waardoor de mengcapaciteit per uur omhoog gaat. Dit systeem is geschikt voor grootschalige toepassingen, waarbij een hoge productiecapaciteit en een minimale stilstand het belangrijkst zijn.

Neem als voorbeeld een batchproces van 500 kg: het kost 1 minuut om de menger te vullen, 3 minuten om te mengen en 2 minuten om de menger te legen. Dat brengt de totale bewerkingstijd op 6 minuten en de mengcapaciteit op 5000 kg per uur. Met continu mengen onder dezelfde omstandigheden wordt elke 4 minuten 500 kg gemengd product geproduceerd. Dat brengt de productiecapaciteit op 7.500 kg per uur: een capaciteitstoename van 50% met dezelfde menger.

Bij sommige volautomatiseerde batchinstallaties is de tijdsbesparing echter gering. In die gevallen wordt de keuze voor een bepaald type menger volledig bepaald door de opzet van de productielijn en is persoonlijk advies door een procesingenieur op zijn plaats.

 

Voorbereiding

Voor zowel het batch- als continuproces moeten de afzonderlijke ingrediënten worden gewogen. In het laatste geval vindt het afwegen continu plaats, bewaakt door doseerapparatuur, die ervoor zorgt dat op elk moment de ingrediënten in de juiste verhoudingen aan de menger worden toegevoerd. Deze upstream systemen vergen vaak een hogere investering in vergelijking met een batchproces vanwege de continue bewaking.

 

continuous mixer machine video

 

Flexibiliteit

Batch mengen biedt meer flexibiliteit omdat het recept voor elke batch kan worden gewijzigd, waarbij nog wel rekening gehouden moet worden met het reinigingsproces. Bij continu mengen kan het echter wat tijd kosten om het proces te stabiliseren, waardoor de eerste paar kilo’s mogelijk niet voldoen aan de specificaties. Continu mengen is met name geschikt voor langdurige, continue processen en kan minder geschikt zijn voor processen die variabiliteit en flexibiliteit vereisen.

 

Tracking & tracing van kwaliteit

Batch mengen heeft het voordeel dat de samenstelling, procesparameters en procestijd voor elke batch bepaald wordt, waardoor tracking & tracing van de kwaliteit eenvoudiger is.

Er bestaat echter wel een kleine kans op onderbreking van elke batch als gevolg van bedieningsfouten of storingen in de apparatuur. Een continuproces werkt daarentegen zonder onderbrekingen, waardoor de (kleine) kans op verstoringen nog verder wordt gereduceerd.

 

Varianten continue mengprocessen

Er zijn twee varianten van continue mengprocessen: propstroming en gemiddelde verblijfsduur.

Bij propstroming verblijft elk deeltje ongeveer even lang in de menger en mengt het uitsluitend met deeltjes die op hetzelfde moment de menger binnenkomen en niet met deeltjes die ervoor of erna binnenkomen.

Bij mengen met een gemiddelde verblijfsduur verblijven de deeltjes daarentegen gedurende een wisselende tijd in de menger, waarbij de gemiddelde verblijfsduur wordt aangepast om een homogeen mengsel te verkrijgen. Lindor mengers maken gebruik van het principe van gemiddelde verblijfsduur.

 

Continue mengtechnologie van Lindor

Continue mengapparatuur van Lindor wordt gebruikt in continue menginstallaties over de hele wereld voor uiteenlopende toepassingen, van voedingsingrediënten tot kunststoffen, kunstmest en batterijpoeders.

De Lindor KONTI menger is een speciaal ontworpen horizontale continumenger, die gebruik maakt van dezelfde unieke ‘gentle touch’ mengtechnologie als alle andere Lindor machines. Deze technologie garandeert de integriteit van de deeltjes tijdens de continue mengcyclus. Hierdoor blijven zelfs de meest broze deeltjes intact en stofvrij wat leidt tot maximale productievolumes en topkwaliteit.

Lindor KONTI mengers hebben een capaciteit van 500 tot 25.000 liter product in de trommel op elk moment. De KONTI menger is voorzien van een speciale doseerklep voor ingrediënten in de uitlaat die wordt bediend door een servosysteem dat de uitstroom regelt. Extra opties zoals vloeistofinjectiesystemen, kunnen aan deze multifunctionele menger worden toegevoegd, voor een verdere verhoging van de efficiëntie van uw productielijn.

Wij kunnen een compleet pakket leveren, inclusief besturingspaneel, of ondersteuning bieden bij de software-engineering om de menger te integreren in een bestaande installatie.

 

Krijg vandaag nog advies van de expert

Of u nu op zoek bent naar een nieuwe menger voor uw productielijn of een bestaande menger wilt upgraden, continu mengen kan een goede oplossing zijn voor grootschalige toepassingen met een hoge productiecapaciteit. Bepaal uw specifieke behoeften en krijg deskundig advies van de Lindor ingenieurs om te onderzoeken of continu mengen voor u de juiste keus is.

Ontvang vandaag nog persoonlijk advies

Onze expert-ingenieurs staan klaar om je vereisten te bespreken.